Bir plastiğin doğada parçalanabilmesi için çok uzun yıllar gerekir. Bazı plastiklerin yok olduğunu, belki çocuğumuzun çocuğu görebilir. İş bu denli ciddi yani. Biriken plastik atıkları, dünyanın biyolojik çeşitliliği üzerinde ciddi kirletici etkileri olan toksik bir kirlilik haline geldi. Özellikle gündelik hayatımızda gördüğümüz kullan-at ürünlerinde plastik tercih etmek gezegenimizde ciddi sorunlara yol açıyor. Plastik adaları, plastik denizleri, midesinden plastik çıkan geyik, plastikli deniz kaplumbağaları… Tek kullanımlık plastiklerden mikro plastiklere kadar birçok çeşidi, çeşitli şekillerde bize ve gezegenimize zarar vermeye devam ediyor. Peki, plastiklere alternatif olarak ne kullanabiliriz? Cevap: kenevirden plastik!

Günahkâr bitki kenevir

İnsanlığın yetiştirdiği ve kullandığı en eski bitkilerden sayılan kenevirin kullanımının, 10 bin yıl öncesine kadar dayandığını söylüyorlar. Uzmanlar kenevir ekiminin yaklaşık 8 bin yıl önce başladığını tahmin ediyor.

Kenevirin birçok faydalı kullanımını biliyoruz ancak 20’inci yüzyılda dünyanın birçok ülkesinde ekimi ve kullanımı yasaklandı. Bununla birlikte 21’inci yüzyıl sonunda bu hatanın farkına varılarak dünya genelinde, birçok ülke kenevir yetiştiriciliğini ve kenevir türevlerinin üretimini tamamen ve kısmen yasallaştırdı.

Plastiğe karşı kenevirden plastik

Artık kendi başına yönetilemez bir sorun haline gelen plastiğe, karşı koymak için kenevir bitkisi halihazırda bizlere çözüm sunuyor. Kenevir lifi, plastik gibi toksik olmayan ve tamamen biyolojik olarak parçalanabilen bir alternatif üretme imkânı sağlıyor. Kenevir yüksek oranında selüloz içerir. Bu da onu, doğal plastik üretimi için uygun bir bitki yapıyor. Mesela; Henry Ford 1941’de plastik paneller için keneviri kullanarak ilk biyo-plastik model T Ford’u üretti.

Neden hâlâ yaygın değil?

Akıllara şu soru geliyor. Kenevir plastiği bu kadar doğa dostu bir ürün ise Çin neden hâlâ küresel plastik kirliliğinin yüzde 30’una katkıda bulunuyor? Ki kenevir üretimindeki çok uzun geçmişine de bakarsak… Cevap ise şurada saklı. Her şeyden önce, Çin’in plastik kirliliğinin çoğu, ülkenin birçok Avrupa ülkesinden plastik atık ithal etmesinden kaynaklı ki 2018 yılında plastik ithalatını yasakladı. Bununla birlikte Çin tek kullanımlık plastikleri aşamalı olarak kaldırıyor. Ayrıca dünyanın birçok yerinde kenevir ve kenevir ürünleri üzerindeki uzun sürekli yasak nedeniyle kenevirden plastik ve kenevir ürünleri, kamu bilincine yeni yeni girmeye başladı. Şu an zaten kenevirden plastik, dünyanın alışık olduğu ucuz, tek kullanımlık plastik türünden çok daha pahalı.

Kenevirden plastik

Plastik kirliliğini sonlandırma konusundaki küresel taahhüt, kenevir plastiğini ticari olarak hemen uygulamaya kılacak kadar güçlü değil. Çin bu konuda bir istisna değil. Ulusal sınırları içinde tek kullanımlık plastiği yasaklamak için sadece güçlü bir küresel siyasi irade, daha pahalı kenevir plastiğinin alınmasını kolaylaştıracak.

Eğer küresel çapta gerçekten uyumlu bir hareket yapabilirlerse, gezegenimiz çeşitli şekillerde fayda görebilir. Kenevirden plastik gerçekten plastik atığına çözüm olabilir.

Kaynak: Vocal, Hemp Plastic