Sam Woolfe internet sitesindekiUnderstanding the Psychedelic Ego” (Psikedelik egoyu anlamak) yazısını Cihat Sakarya, We are the Hippies için Türkçeye çevirdi. Bu internet sitesinden daha önce de “İslam sanatı ve mimari neden bu kadar psychedelic?” başlıklı yazıyı da çevirmiştik. Keyifli okumalar…

Psikedelik ego, psikedelik uyarıcılara dayanan veya bu maddeler sayesinde öne çıkan bir egoyu ifade eder. Psikedelikler egonun azaltılmasını veya tamamen yok edilmesini sağlayabileceğinden bu pek mantıklı gelmeyebilir. Ancak psikedelik deneyim esnasında bile ego süresiz olarak kaybolmaz. Egosuzluğu deneyimleyebilir ve belki bilgelik de kazanabilirsiniz. Tabii ki bununla beraber egonun geri döneceğini de unutmamak gerek.

Psikedelik deneyimlerin, ego temelli sınırları bu tip deneyimler esnasında çözülse bile, ego kontrollü bir yolda ilerlediği söylenebilir. Benzer şekilde, spritüalite -ki sık sık egosuzluğu övse de- ego için malzeme sayılabilir. Sonuç, kendini aşabilmek için spiritüel oyunlara uymaya çalışacağın spiritüel bir egodur. Giyinme, konuşma, düşünme, davranma ve dünyayla ilişki kurma şeklin spiritüel bir kimliği pekiştirmekle ilgilidir. Bu, daha fazla ayrıklık yaratır ve rahatına düşkünlük, bencillik, narsisizm, yargılayıcı tutumlar ve kaçınma gibi olumsuzluklara yönlendirebilir (bu durum spiritüel bypass olarak bilinir).

Spiritüel ego ve psikedelik ego arasında çok sayıda paralellik vardır. Örneğin; bir insan aşkınlığın iyileştirici veya dönüştürücü anlarını psikedelik bir deneyim veya meditasyon esnasında tecrübe edebilir ve bu durum onda, daha önce bu tip deneyimler yaşamamış insanlara karşı, aydınlama ve uyanmayla ilgili bir üstünlük kompleksi başlatabilir.

Psikedelik egoyu anlamak

Psikedelik uyarıcı kullanan insanlar deneyimlerin yoğunluğu ve dozajlarıyla ilgili ego temelli bir çeşit rekabette karşı karşıya gelebilirler. Çünkü bu deneyimler sizin hakiki veya cesur bir “psychonaut” olup olmamanızla ilgili fikir verir. Psikedelik ego ayrıca kıskançlık biçiminde de görülür. Bir başkasının inanılmaz, yaşam değiştiren bir psikedelik deneyim hikâyesini dinlediğiniz zaman yoğun bir kıskançlığın güçlü hisleriyle anında tepki gösterebilirsiniz. Bu mistik deneyime sahip olmayı düşündüğünüz ve başkasınınki gibi mutlu olmak için hakikaten mücadeleye giriştiğiniz zaman psikedelik ego devreye girmiş demektir.

Ego daima aç, tüketen, tatmin olmayan ve başkaları üzerinde yükselmeye istek duyan bir yapıdadır. Psikedelik ego “en yüksek” psikedelik deneyim için bir özlem olarak görülebilir. En fazla sanrı yaratan görsellere ve hayallere ulaşabilirseniz bununla övünebilirsiniz ve bunlarla başkalarını etkilemek veya bu gibi deneyimleri biriktirmekle tatmin olursunuz. Büyüleyici seyahat deneyimleri gibi psikedelik maddeler de bir çeşit “deneyimsel materyalizmi” teşvik edebilir. Bu, kendinizi güvende hissetmek ve statünüzü yükseltmek için güzel deneyimlerinizi biriktirme ve gösterme eğiliminizi ifade eder. Psikedelik egoyu gösterebilecek başka işaretler de vardır:

  • Kaç çeşit psikedelik madde kullandığınıza veya kaç tane deneyim yaşadığınıza büyük ölçüde bağlıdır.
  • Bazı maddelerim belli bağlamlarda (örneğin ormandaki geleneksel ayinlerde) denemek seni “psyhconaut hiyerarşisinde” yukarı taşır inancı.
  • Ego temelli yolda psikedelik deneyimin belli yanlarını (yani egonun ölümü, yeniden doğma, Tanrıyla tanışma, birlik hissi, başka âlemlerden deneyimler, spiritüel esinler, hayaller, hayat dersleri, kendinden geçme, dinginlik, huşu ve benzeri) takip etmek ve arzulamak. Bir süre sonra ancak psikedelik deneyimin bütün bereketini tattıktan sonra ve deneyim seviyenizin bir çeşit “psikedelik başarıyı” belirttiğini düşündükten sonra tatmin olacağınıza inanırsınız.
  • Psikedelik deneyimlerinizin bir başkasınınkilere kıyasla daha derin, zengin veya daha spiritüel olduğunu vurgulamaya çalışırken kendini gösteren psikedelik üstünlük.
  • Herkesin ancak senin deneyimlerinin aynılarına ulaşarak veya psikedelik maddeler kullanarak senin seviyene ulaşabileceğine inanman. Psikedelik bir propogandacı olmuşsunuzdur. Sizin gibi olmayanları dar görüşlü, cahil veya korkak olarak yargılayabilirsiniz.
Psikedelik egoyu anlamak

Bu tutumların kasıtlı olması zorunlu değildir.  Bunlar basit şekilde egonun eski, alışılmış kalıplarıdır fakat psikedelikler bağlamında düşünüldüğünde taze malzemeler olarak öne çıkarlar. Bu ego yükseltici oyunlar, ideal bir senaryoda, bizi daha fazla değil daha az bencil yapan deneyimleri de kapsar. Nihayetinde insanız. İnatçı ego, psikedelik bir deneyimde kendi ölümü de dahil olmak üzere ilerleyişi için her şeyi kullanacaktır.

Egoyu tahtından indirmek her şeyden önce bu psikedelik ego hakkında farkındalık kazanmaya bağlıdır. Bir sonraki iş, psikedelik deneyimlere gerçek öz gelişim bağlamında bakmaktır ve bu çok önemlidir. Bu, daha güçlü, büyük ve daha ayrık değil daha sevecen ve bağlı olma niyetiyle deneyimleri bütünleştirmek için gereken iş ve çabayı uygulamaya koymak demektir. Egonun psikedeliklerin dünyasına girmesi önemsenmemiştir. Artık buna dikkat çekme zamanı. Dürüst bir tavırla psikedelik egoyla uğraşmak neticede hem bireysel olarak sizler için hem de etkileşim kurduğunuz diğer insanlar için son derece verimli olabilir.

Başlık Çizimi: Jeronimo Sanz

Bu yazı tamamıyla açıklama, bilgilendirme amacıyla orijinal kaynağından çevrilerek hazırlanmıştır. Yazarın ve sitenin hiçbir suretle teşvik etme, özendirme amacı yoktur. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, tehlikeli ve kanunen yasaktır. Kesinlikle tüketilmemesini tavsiye ediyoruz.