Bir trilyon ağaç dikersek iklim krizini doğal olarak gerçekten çözebilir miyiz? Çoğu ağaç dikiminin başarısızlıkla sonuçlanmasını, ağaçların büyümesi için uzun bir süre geçmesini hesaba katarsak içinden çıkamayacağımız başka bir problemde kendimizi bulabiliriz. Her bir faninin dikili bir ağacı olmalıdır, bence de. Lakin konu iklim krizi ile mücadele ise sanırım daha gerçekçi yaklaşmalıyız. Çözüm olabilecek yöntemleri karşılıklı olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. Eminim çeşitli öneriler gelecektir. Bugün ise ben, birçok insanın aklına bile getirmediği bir çözümü konuşmak istiyorum. İklim krizi çözümünde kenevir önemi bir rol oynayabilir mi?

Kenevir çok hızlı büyüyen ve birbirine yakın ekilebilen bir bitkidir. Ağaçların büyümesi ise çok daha uzun sürer ve kenevirden çok daha fazla alan gerektirir. Kenevir hemen hemen her bitkiden daha fazla karbondioksit emer. Karbondioksiti, ağaçlara göre oksijeni daha iyi dönüştürür. Hemen hemen her türlü toprakta, çeşitli enlem ve rakımlarda yetiştirilebilir. Toprağı besin ve azotla yeniler. Kenevir diğer bitkilere göre daha az suya ihtiyaç duyar. Sağlıklı kalmak için gübreye ve böcek ilaçlarına ihtiyaç duymaz. Tohumlandığı anda karbonu tutmaya başlar.

Bu önemli farklılıkları ele aldığımızda kenevir bitkisinin yetiştirilmesi, küresel ısınma zerinde önemli bir etki yaratabilir.

Dünyadaki sera gazlarının artması ortalama sıcaklıkların artmasına neden oluyor. Karbondioksit, ısıyı atmosferde hapseder ve uzaya salınmasını önler. Bu ısınma da buzulların erimesi, kötü hava koşulları, kuraklık ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi sonuçları doğudur.

Zehirli toprakları da temizliyor

Ağaçların aksine kenevir, mevcut tarım arazisinde yetiştirilebilir. Ayrıca kenevir ekimi, zehirli kimyasallar nedeniyle harap oluş tarım alanlarının yeniden canlandırılması, temizlenmesi için güzel yollardan biri. Örneğin; Vincenzo Farnora çiftliği keneviri kullanarak nükleer radyasyon atıkları ile topraktaki zehirli kimyasalları temizliyor.

Kenevir 100 günde 13 feet büyür. Bu özelliği, karbondioksiti en hızlı dönüştürebilen araçlardan biri haline getirir. Ayrıca kenevir çok yapraklı, yoğun bir bitkidir. Bu şekilde kenevir, atmosfere diğer birçok bitkiden daha fazla oksijen salar.

Aynı zamanda kenevir karbonu biosequestration (1) adı verilen bir işlemle toprağa geri çekebilir. Kenevir mahsulü hasat edildiğinde, biyokömür oluşturmak için yavaş yanar, yakılmaz. Bu kömür benzeri ürün, daha sonra toprağa işlenerek besin maddeleri ekleyerek karbonu ayırır.

Sonuç olarak, iklim krizi çözümünde, bütünsel bir yaklaşımın etkili ve ayrılmaz bir parçası olarak kenevir yolu da ele alınabilir.

Korkmayın yemez sizi!

(1) Tam Türkçe karşılığını bulamadım ama açıklamaya göre; “Atmosferik sera gazı karbondioksitinin sürekli veya geliştirilmiş biyolojik işlemlerle yakalanması ve depolanmasıdır. Bu karbon tutundurma biçimi ağaçlandırma, sürdürülebilir orman yönetimi ve genetik mühendisliği gibi arazi kullanımı uygulamaları yoluyla artan fotosentez oranları yoluyla gerçekleşir.”