Entheogen: Awakening the Divine Within

Belgesel, ekolojik ve evrimsel farkındalığın, elektronik dans kültürü ve entheojenik bileşiklerin mevcut farmakolojiklerin yeniden değerlendirilmesi sentezine dokunuyor.