PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) isimli akademik ve bilimsel yayın organında yayınlanan bir rapora göre 7,6 milyar insanın ağırlığı, Dünya gezegenindeki tüm biyokütlelerinin sadece yüzde 0,01’ini oluştururuyor. Bakteriler tüm biyokütlelerin yüzde 13’ünü, bitkiler yüzde 82’sini oluştururken kalan yaklaşık yüzde 5’i de diğer tüm yaşam formları oluşturuyor. Ancak buna rağmen insanlar ortaya çıktığından bu yana son birkaç bin yıldır gezegendeki her şeyi sürekli yok ediyor.

The Guardian‘a göre, Dünya’nın bu kadar küçük bir parçası olmasına rağmen, insanlar son birkaç bin yıldır gezegendeki her şeyi sürekli yok ediyor. Rapora göre gerçek şu ki; insanlar tüm vahşi memelilerin yüzde 83’ünün ve tüm bitkilerin yüzde 50’sinin yok olmasına sebep oldu.

İnsanlar, Dünya'daki yaban hayatının yüzde 83'ünü ve tüm bitkilerin yarısını yok etti
İnsan ırkının yükselişinden bu yana vahşi memelilerin yüzde 83’ü, deniz memelilerinin yüzde 80’i, bitkilerin yüzde 50’si, balıkların yüzde 15’i yok oldu.

Acı gerçek yalnızca insanların yaban hayatını yok ettikleri değil, aynı zamanda yaşamda kalan bitki türlerinin yanı sıra hayvan türlerini de belirlemeleri. Gezegenimizde kalan bütün kuşların yaklaşık yüzde 70’i, kümes tavukları ve diğer çiftçi kuşlardır. Dünyada kalan memelilerin yaklaşık yüzde 60’ı çiftlik hayvanları, yüzde 36’sı domuz ve yüzde 4’ü de yaban hayvanlar. Rapor bu esnada bize gösteriyor ki deniz memelilerinin oranı geçtiğimiz yüzyıl yüzde 80 oranında azalmış.

İnsanlar, Dünya'daki yaban hayatının yüzde 83'ünü ve tüm bitkilerin yarısını yok etti

Ron Milo adlı rapora önderlik eden İsrail’deki Weizmann Bilim Enstitüsü‘nden bir profesör Guardian‘a şunları söyledi: ”Bu kesinlikle çarpıcı, bizim, dünyadaki orantısız yerimiz. Örneğin, kızlarımla bir yap-boz yaparken, bir gergedanın yanında bir zürafa, onun yanında bir fil bulunur. Ama eğer onlara Dünya üzerindeki gerçeğe daha yakın bir duygu vermeyi deneseydim, şöyle olurdu: Bir ineğin yanına inek, onun yanında bir inek daha ve sonra bir tane de tavuk.”

İnsan uygarlığının genişlemesinin ve kaynakların hızlıca tüketilmesinin yanı sıra endüstriyel tarım, yerli ve yaban hayvanları arasındaki büyük dengesizliği tetikliyor. Araştırmada bunların hepsinin ekosistemi tahrip ettiği bildiriliyor. Diğer bazı çalışmalar da hayvanların ve bitkilerin azaldığını ortaya koyuyor. Örneğin; son zamanlarda, bilim insanları gezegenin altıncı neslinin tükenme dalgasını yaşadığını, çünkü milyarlarca yerel hayvan popülasyonunun tüm Dünya’da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldığını iddia ettiler.

Ne yazık ki popülasyondaki bu düşüşün yavaşladığına dair hiçbir işaret de yok. Bir araştırmaya göre, eğer yüzyılın sonundaki sıcaklıklar sanayi devri öncesi dönemlere göre 3,2 santigrat derece yükselir ise hayvanlar aleminde bulunan türler coğrafi aralıklarının yarısını kaybedebilir. Yani ara türlerin büyük bir kısmı ekosistemden çekilmiş olur.

İnsanlar, Dünya'daki yaban hayatının yüzde 83'ünü ve tüm bitkilerin yarısını yok etti

Ancak, yazarlara göre, Milo tarafından öncülük edilen bu çalışma, Dünya gezegenindeki tüm organizmaların kütlesinin ilk taksonomik dağılımını gösteriyor ve aynı zamanda teknolojideki araştırma ve ilerlemelerin bu verileri geliştireceğini belirtiyor.

Milo bu araştırması hakkında Guardian’a son olarak şunları söyledi: ”Bunun, insanlara şu anda Dünya üzerinde oynadıkları baskın rol hakkında bir perspektif sağlayacağını umuyorum.”

Kaynak: Ancient Explorers