Bir durumu tersine çevirmek için en mantıklı şeylerden biri, doğadaki kendiliğinden var olan çözümü taklit etmek sanırım. Bu bilim insanları da bu düşünceden yola çıkarak yapay yaprak üretmişler. Henüz tam istenilen noktalara gelinemese de yapay yaprak deneyler sırasında CO2 emerek oksijen üretmeye çoktan başladı.

Bilim insanları Güneş ışığını kullanarak korbondioksiti sıvı yakıta dönüştürebileceklerini iddia ediyorlar. Bu yenilikçi teknolojinin doğayı taklit ettiğini ve ucuz bir yol olduğunu söylüyorlar. Yapay yaprak, yıkıcı kimyasalları parçalamak için bitkilerin fotosentez sürecini kullanıyor.

Bu yapay yaprağın küresel ısınmaya karşı mücadelede rol oynayabileceğini umuyorlar. Fotosentez işlemine, bakır oksit adı verilen doğal olarak oluşan kırmızı bir toz ile birlikte yardımcı oluyorlar. Kırmızı tız, doğada bol miktarda bulunur ve yapay yaprağın karbondiaoksiti oksijen ve metanole dönüştürmesine yardımcı olur. Çözelti buharlaşınca, bu daha sonra yakıt olarak kullanılır.

Yapay yaprak CO2'yi emerek temiz enerji üretiyor
Cambridge Üniversitesi yapay yaprağı

Waterloo Üniversitesi’nde profesör olan Yimin Wu, Nature Energy’de makalesini yayınladıktan sonra Canadian Press’e süreci şöyle açıkladı: “Yaprakların glukoz ve oksijen üretmesi için Güneş ışığı ile karbondioksiti ve suyu dönüştürdüğü fotesentezi taklik eden yeni bir yol bulmaya çalıştım. Karbon emisyonlarını, sera gazını azaltmak, küresel ısınmayı azaltmak ve sürdürülebilir enerji sağlamak çalışmadaki motivasyonum.

Prof Wu sürecin ürettiği etanol (etil alkol) miktarını daha büyük oranda arttırmayı umduğunu söylüyor. “Oyunu keşfetme potansiyeli konusunda son derece heyecanlıyım. İklim değişikliği acil bir sorundur ve alternatif bir yakıt oluştururken karbondioksit emisyonlarını azaltmaya yardımcı olabiliriz.”

2015 yılından beri bu konu üzerine çalışma yürüten Prof Wu’nun araştırmaları tek değil. Benzer bir gelişme, 2017 yılında Harvard Üniversitesi’nde ve geçen ay Cambridge Üniversitesi’nde de yapıldı.

Cambridge Üniversitesi Yapay Yaprağı

Cambridge Üniversitesi araştırma ekibi, fotosentez yoluyla sentez gazı üretebilen yeni bir yapay yaprak prototipi geliştirdi. Bu yeni cihaz, prevoskiteden (1) yapılmış iki ışık emici ve bir kolalt katalizörü içeriyor. Bunlar suya konulduğunda, bir taraf oksijen üretirken diğer taraf karbondioksti ve suyu karbon monoksit ve hidrojene indirgiyor. Buu son iki gaz daha sonra sentez gazı halinde birleştirilebilir. Yine de verimleri şimdilik oldukça düşük.

(1) Perovskite, kalsiyum titanattan oluşan bir kalsiyum titanyum oksit mineralidir.

Kaynak: Captain Planet