Bugüne kadar yapılan sayısız araştırmanın ebeveynlere mesajı; çocukların açık havada oynaması, onların sağlıkları açısından son derece faydalı! Buna rağmen günümüz çocukları, zamanlarının büyük bölümünü, tarihte hiç olmadığı kadar kapalı mekânlarda geçiriyor. 

Çocukların ağaçlardan düşmesi ya da kaybolması korkusu, ebeveynlerin, çocuklarının ormanlık alanlarda oynamasına izin vermemelerine neden olabilir. Ancak araştırmalar, özellikle bu tip aktivitelerin, çocukların ruhsal ve bedensel dayanıklılıklarını artırdığını gösteriyor. 

Son yıllarda, okullar, çocukların açık havada geçirdikleri zamanın öneminin farkına varmaya başladı. Çeşitli program ve dersleri, sınıf dışında gerçekleştirmeye başladılar. Bunlardan biri de, son yıllarda popülerliğini artıran orman okulları.

Orman okulu nedir?

Fotoğraf: Scott Webb/Unsplash

Orman okulu, çocukların açık havada oyun oynamasını, ağaçlara tırmanmasını, öğrenme ve gelişim aracı haline getiren bir eğitim programı. İngiltere’de orman okullarının geçmişi 1900’lü yıllara dek uzanıyor. O yıllarda, Bridgewater Koleji’nde çalışan öğretmenler, bir tatil günü Danimarka’yı ziyaret ederler. İskandinavların, eğitim sisteminde açık hava aktivitelerinin fazlalığı dikkatlerini çeker. Danimarka dönüşü, ilk orman okulunu hayata geçirirler. Orman okulu öğretmenleri için eğitim içerikleri hazırlarlar. Bugün Orman Okulları Birliği, bin 500’den fazla üyesi olan profesyonel bir kuruluş. 

Orman okulunda, çocuklara, doğal hayatı keşfetme ve belli ölçülerde risk alma ve zor koşullarla başa çıkma fırsatları tanınıyor. Doğal çevrede bulunmak, her çocuğa aktif katılım ve uygulama imkânı sağlayarak, oyunların ve dolayısıyla çocukların yaratıcılığını artırıyor. 

Çocuklar, orman okullarında, sınıfta öğrendiklerini birebir uygulama imkânı buluyor, aynı zamanda akademik olmayan birçok beceri de ediniyor. Orman okulu, eğitmenlerinin gözetimi altında olsa da, çocukları rahatlık alanının dışına çıkararak, risk almaya teşvik ediyor. Orman ortamı, aynı zamanda bedensel kapasitelerini de artırarak, çocuklara, öngörülemez ve tehlikeli sayılabilecek alanlarda nasıl güvenli hareket edebileceklerini öğretiyor.

Hareket etmek önemli 

Fotoğraf: Abigail Keenan/Unsplash

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), çok yakın zamanda çocukların sağlıklı büyümeleri için, oyun oynama imkânlarının artırılması gerektiğine dair bir açıklama yaptı. 

Tüm dünyada kabul görmüş açık faydalarına rağmen orman okulları yanlış anlaşılabiliyor. Genellikle okul dışı bir aktivite olarak değerlendiriliyor. Oysa İngiltere’de birçok okul, ders müfredatını, haftada bir-iki kere, çocukların bir ya da yarım günlerini sınıf dışında geçirebilecekleri şekilde ayarlamış. Çocukların açık havada oynamaları ders programlarının bir parçası olmuş durumda.

Bu okulların yöneticileri ve öğretmenleri, orman okullarının resmi müfredattaki içeriği tamamlayıcı, öğrenmeyi teşvik edici bir görev üstlendiğini belirtiyorlar. Standart eğitim sisteminde, öğrenmenin sadece testlerle ölçüldüğünü, bu durumun da çocuktaki merak duygusunu öldürdüğünü ifade ediyorlar. 

Öğretmenler, ayrıca çocuğun gelişiminin, konulan hedeflere ulaşıp ulaşmadığına göre değerlendirildiğinin, orman okullarının, kendi kendine öğrenimi teşvik ettiğini ve hem öğrenci hem de öğretmen için monoton sınıf eğitiminden uzaklaşma imkanı sunduğunu belirtiyorlar.

Bu sayede, çocuklar, akademik becerilerinin yanı sıra engelleri aşma, dayanıklılık ve kendine güven gibi özellikler de geliştirebiliyorlar. Böylece, orman okulları, çocukları, erken yaşta hayata hazırlarken, onlara ömür boyu eşlik edecek bir doğa sevgisini de kazandırıyor.

Türkiye’de, kırsalda yaşayan çocuklar şanslı; ormanlık alanlarda bol bol vakit geçirebiliyorlar. Büyük şehirlerde ise, bu tip aktiviteler, daha çok okul pikniği, okul gezisi adı altında yapılıyor. Düzenli olarak, okul dışında açık havada veya ormanlık alanda aktivite yapan okul varsa, bilenler yazının altına ekleyebilirler, böylece ülkemizin iyi eğitim veren okullarının isimlerinin duyurulmasını sağlayabiliriz. 

Çocukların açık havada oynaması konusunda siz ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: The Conversation
Başlık Fotoğrafı: Annie Spratt/Unsplash