İsveç

İsveç - Dünyanın En Doğa Dostu Ülkeleri"
Fotoğraf: Ugur Arpaci/Unsplash

1990’ların başında petrolden bölgesel ısınmaya geçiş ile İsveç bir dönüm noktası yaşadı. Günümüzde, İsveç apartman bloklarındaki sıcak su ve ısının yüzde 80’inden fazlası, sera gazı emisyonlarının üretimini büyük ölçüde azaltan bu alternatif ısıtma biçimiyle besleniyor.

Ayrıca “Avrupa’nın en yeşil şehri” Växjö’ye de ev sahipliği yapıyor. Toplu taşımacılık biyogaz (genellikle gıda atıklarından elde ediliyor) ve diğer yenilenebilir kaynaklara dayanıyor. İsveç, insanın vücut ısısı ve bilgisayarların çalışma esnasında çıkardığı ısıyı, enerjiye dönüştürerek binaları ısıtmada kullanıyor. Benzer şekilde, Stockholm Merkez İstasyonu’nda günlük 250 binden fazla yolcunun vücut ısısı, ısı üretmek için kullanılıyor.

Västra Hamnen de tamamen karbon nötr olan ve yenilenebilir enerjiye dayanan, inanılmaz derecede eko-ileri bir İsveç mahallesinin bir başka örneği. Evsel gıda atıkları toplandığı merkezi bir yeraltı tankı sistemine sahipler.