Lüksemburg

Lüksemburg
Fotoğraf: Vincent Foret/Unsplash

Sürdürülebilir Yönetim Göstergeleri ağına göre, Lüksemburg 2017 yılında, yeraltı suyu kirliliğini azaltmak için çiftçilere ülkenin su fonundan sübvansiyon sağlayan bir su yasası uyguladı. Ayrıca su koruma bölgelerinin kurulması konusunda başarılı işler çıkartıyorlar. Doğa dostu altyapılar uygulamak ve ekosistemlerini restore etmek için Ulusal Doğa Koruma Planı’nı ortaya koydular. Büyük yollar boyunca yaban hayatı koridorlarına sahipler. Su yollarını eski haline getirerek ve teknik çalışmaları azaltarak su türlerinin göçünü sağlamaya çalışıyorlar.