Fransa

Fransa- Dünyanın En Doğa Dostu Ülkeleri
Fotoğraf: Matthieu Da Cruz/Unsplash

Fransa 2015 yılında, enerji bağımlılığını sınırlandırmak için Yeşil Büyüme için Enerji Geçiş Yasası’nı (LTECV) yürürlüğe koydu. 2025 yılına gelindiğinde, Fransa nükleer enerjiden alınan enerji payını yüzde 25 azaltmayı amaçlıyor. 2030 yılına kadar da, sera gazı emisyonlarını yüzde 40 azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 32’ye çıkarmak ve fosil yakıt kullanımını yüzde 30 azaltmayı hedefliyor. Fransa 2050 yılına kadar nihai enerji tüketimini yüzde 50 gibi etkileyici bir oranda azaltmayı umuyor. 2018 yılında da enerji verimliliğine odaklanan Çok Yıllı Enerji Programını (PPE) yürürlüğe koydu. Hükûmet, elektrikli ve sürücüsüz otomobiller gibi daha doğa dostu taşımacılığı teşvik ediyor ve geliştiriyor. Vatandaşlarına fosil yakıtlı arabalarını, kazanlarını ve diğer eşyalarını elden çıkarmaları için “dönüşüm bonusları” veriyor.