60’ların psikedelik hareketi ABD’de ve Avrupa’da güçlenerek 90’lara ulaştı. Artık psikoloji, psikoterapi, etnobotani, farmakoloji ve psikedelik-teknoloji araştırmaları üzerine literatür zenginleşmiş ve psikedelik rönesansı destekleyecek organizasyonlar kurulmuştu. Bu dönem psikedelik olgusuna bilimsel perspektiften bakışın ağır bastığı bir dönem olacaktı. Bu yazımız alanla ilgili araştırmalar yapan vakıflar, dernekler; bilimsel konferanslar ve bilimsel makaleleri yayınlayan dergiler hakkında bir özet sunacak. 

The Bridge Conference

2-3 Şubat 1991 tarihinde Stanford Üniversitesi’nin Palo Alto-Kaliforniya’daki kampüsünde toplanan katılımcıların esas meselesi “psikedeliklerin geçmişi, mevcut durumu ve geleceği” idi. Ciddi bir akademik çevreyi bir araya getiren bu konferansta 550 katılımcı, seminerler, sempozyumlar ve paneller arasında zorlu bir seçim yapmak durumundaydı.

90’ların psikedelik rönesansı
The Bridge Conference DVD kapağı

Konferansın katılımcıları disiplinlerarası çalışan önemli akademisyenlerdi. Psikiyatri, psikoloji, antropoloji, tıp, psikofarmakoloji, etnobotani ve karşı kültür üzerine çalışan bu bilim insanları arasında Terence McKenna, Timothy Leary ve Robert Anton Wilson da vardı. Bu üçlünün baş konuşmacılar olduğu konferansta John Lilly, Ralph Metzner, Stephen Gaskin ve Richard Yensen gibi psikedelik alana katkı sunan daha birçok önemli isim bildiri sunmuştu.

Yapılan sunumları kategorize eden başlıklar şu şekildeydi: mevcut durum ve gelecek üzerine araştırmalar, psikedelik deneyim ile bilim ve teknoloji ilişkisi, psikedelikler, yüksek teknoloji ve kaos olgusu üzerine incelemeler; organik ve sentetik psikedelikler üzerine incelemeler, farmakoloji ve psikedelik tarihinde kadının yeri.

The Bridge Conference bir anlamda alan için aranan kandı. Hareketin doğuşundan bu yana bu kadar akademisyen ilk kez bir araya geliyor ve fikirlerini paylaşıyordu. Bu bakımdan hareketin tarihinde bu konferans ayrı bir önem taşımaktadır.

Albert Hofmann Vakfı

1991’de temel amaçlarını kataloglar ve kısa kitaplarla dile getiren vakfın araştırmacıları esas olarak insan bilinci üzerine bilimsel çalışmaya adanmış bir kütüphane ve dünya çapında bir bilim merkezi kurmayı hedeflemiştir. Kütüphaneler, galeriler, konferans salonları ve sanat sergilerinin tamamı dışarıdan araştırmacılar ve halka açıktır. Vakfın kurucuları deneysel psikiyatrist Oscar Janiger ve psikoterapist Robert Zanger’dir. Vakıf özellikle Los Angeles çevresinde çok sayıda halka açık toplantılar ve dersler organize etmiştir. 

Botanical Dimensions

Dünya genelinde halk sağlığı alanında kullanılan yerel bitkilerin toplanması ve araştırılması üzerine odaklanmış bu kâr amacı gütmeyen organizasyon, alanın önde gelen isimlerinden Terence McKenna ve Kat Mckenna tarafından kurulmuştur. Hawaii’de faaliyete başlayan organizasyon Amazonlar, Asya, Pasifik ve Afrika’dan etnobotanik ve etnomedikal açıdan değerli olan binlerce bitki üzerine inceleme yapmıştır. Yapılan araştırmaların sunulduğu PlantWise isimli bir de dergi çıkarmışlardır.  

The Island Group

Amerikalı yazar ve psikolog Bruce Eisner’ın kurduğu bu araştırma grubu ismini Aldous Huxley’in psikedelik ütopyasından alır. Başlarındaki karşı kültür savunucusu ve Ecstasy: The MDMA Story kitabının yazarı Eisner önderliğindeki bu grup kendilerini “psikedelik kültürün yaratımına adayan bireylerin kurduğu özgür bir organizasyon” olarak tanımlamıştı. Uzun vadedeki amaçları “dünyanın bir yerinde psikedelik bir topluluğun kurulması idi”. Bu düşüncelerini Island Views adlı dergilerinde dile getiriyorlardı.

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS)

90’ların psikedelik rönesansı
90’ların psikedelik rönesansı

Multidisipliner Psikedelik Araştırmalar Derneği’nin kurucusu araştırmacı-yazar Rick Doblin’dir. Psikedelik terapi üzerine çalışan bu Harvardlı bilim insanı özellikle MDMA üzerine yapılan çalışmalara destek sağlamak amacıyla derneği kurmuştur. Derneğin temel çıkış noktası psikedeliklerin klinik alanda kullanımına ve özellikle bu alanda yasal sınırlar içinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Dernek 90’larda iki önemli etkinliğe sponsor olmuştur. Birincisi 1990’da Berkeley-Kaliforniya’da yapılan Psychedelics in the 1990s: Regulation or Prohibition adlı konferanstır. İkincisi ise aynı yılın Kasım ve Aralık aylarında Bern’de düzenlenen ve psikoterapide psikedeliklerin kullanımı üzerine farmakolojik araştırmalara odaklanan uluslararası bir konferanstır. Dernek halen daha aylık dergi çıkartmakta ve alandaki tez ve araştırma makalelerinin kopyalarını sunmaktadır. 

Dergiler

Mondo 2000 

Esas ismi High Frontiers olan dergi daha sonra Reality Hackers adını almıştır. Derginin editörüne göre derginin işlediği konular, insanların kendi varoluşlarıyla olan ilişkilerininin doğasını değiştirebilme yollarını arttırabilmek üzerinedir. Editör R.U Sirius, psikedeliklerin bu yolda her zaman en bilinen ve en çok ilgi çeken araçlar olduğunu savunmaktadır. 

90’ların psikedelik rönesansı
90’ların psikedelik rönesansı:
Mondo 2000‘in bir sayısı

Psychedelic Monographs and Essays (PM&E)

Derginin yayımcısı ve editörü Thomas Lyttle derginin içeriğini aşırı bir özgür “underground”dan son derece bilimsel ve teknik çalışmalara açılan bir yelpaze olarak nitelendirmiştir. Derginin her kesimden insana açık bir forum olduğunu söylemiştir. Dergi 1983’ten bu yana alana 10 binden fazla bilimsel ve bilimsel olmayan yazı kazandırmıştır. 

90’ların psikedelik rönesansı
Psychedelic Monographs and Essays Birinci Sayı 1985

Psychedelic Illuminations

90 yazında çıkan bu dergi ilk sayısında kendisini “psikedelik/siberdelik toplumun keşfi ve düşsel bilincin derinliklerine yönelen bir yolculuk olarak tanımlamıştır. Özgün şamanik geleneklerden başlayarak teknoloji çağının uçsuz bucaksız olanaklarına kadar araştırmalara açık olan dergi, beden, bilinç ve beyin üzerine bilgi ve fikirlerin somut araştırmalara döküldüğü önemli bir kaynaktır. Rengarenk kapaklı meşhur ilk sayısı, Terence McKenna’nın daha önce yayınlanmamış olan Understanding in the Light of Nature adlı konuşmasını alan kazandırmıştır.

Psychedelic Illuminations 6. sayı 1995

Boing-boing

Psikedelikler ve bilinç değiştirici teknoloji üzerine yapılacak araştırmaları psikospritüal, sosyal, politik ve kültürel bağlamlarda ele alan dergi oldukça ciddi bir üslubun yanı sıra absürd bir deyişe de izin vermektedir.

High Times

70’lerde yayın hayatına başlayan dergi popüler bir psikedelik karşı kültür yayın aracıdır. Özellikle marijuana dışındaki psikedelikleri konu edinen makaleler içeren bu dergi daha önce anlattığımız Bridge Conference’taki sunumlara önemli bilimsel kaynaklar sağlamıştır. Dergide sunulan makalelerin konuları 1991’de sanal gerçeklik ve psychedelia ilişkisine yoğunlaşmıştır.

High Times‘ın bir sayısı 1991

Psikedelik rönesansı ateşleyen bu çalışmalar psikedelik araştırmalar tarihinde önemli yer edindiler.

Bu yazı tamamıyla açıklama, bilgilendirme amacıyla orijinal kaynağından çevrilerek hazırlanmıştır. Yazarın ve sitenin hiçbir suretle teşvik etme, özendirme amacı yoktur. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, tehlikeli ve kanunen yasaktır. Kesinlikle tüketilmemesini tavsiye ediyoruz.