İngiliz mühendisler kaybolmakta olan ormanların kurtarılmasına yardım edebilecek ağaç diken drone’lar ürettiler.

Oxford’daki Bicarbon Mühendislik firması, drone’u kısa sürede binlerce ağaç dikebilme potansiyeline sahip olacak şekilde tasarladı. 2018’in Eylül ayında bu drone’lar Myanmar’daki Yangon’un güney bölgesinde bir alana yerleştirildi. Drone’ların ektiği tohumlar bugün 20 santim uzunluğunda küçük mangrov fidanları haline geldiler. Bicarbon Mühendislik firmasının kurucularından Irnia Fedorenko, Fast Company’ye proje ile ilgili şunları söyledi: “Artık hangi türlerin ekilebileceğini ve gerekli koşulları belirleyen bir çıktımız var. Ekimimizi büyütmeye ve bu başarıyı arttırmaya hazırız.”

Dünyanın yarısındaki mangrov ormanları kaybolmuş durumda. Kıyı şeridinde yetişen ağaçlar karadaki ağaçlardan daha fazla karbon depolayabilme özelliğine sahip. 2018’deki bir çalışmaya göre Mangrov ormanlarının yok olması her yıl 24 milyon CO2 emisyonuna neden oluyor. Bicarbon Mühendislik firması, Myanmar’daki kâr amacı gütmeyen kuruluş Worldview International Foundation ile işbirliği içinde çalışıyor. 2012’den bu yana bu dernek ülke genelinde ağaç dikiyor. Dernek geçtiğimiz 7 yılda 6 milyon ağacın dikimine yardım eden yerli çiftçilerle birlikte çalışıyor. Fakat yalnızca insan eliyle yapılan ağaçlandırma mücadelesi oldukça zaman alıcıdır. Bu nedenle Oxford’daki mühendislerle işbirliği yapma gerekliliği hissedilmiş. 

Ağaç diken drone’lar ormanların kurtarılmasına yardım edebilir

Projenin üyelerinden Bremley Lyngdoh, Fast Company’ye şunları söyledi: “Drone’ların yardımı olmaksızın bir milyar ağaç dikebilmenin çok uzun zaman alacağı açıktır.” Kabaca bir hesapla kıyı bölgesindeki 350 bin hektar ormanın yeniden kazanılması bir milyardan fazla ağacın dikilmesi anlamına geliyor. İki operatör tarafından kumanda edilen 10 tane drone ise bir günde 400 bin ağaç dikebiliyor. 

Drone’lar öncelikle belirlenmiş bir alanda uçuş yaparak toprak koşulları hakkında veri topluyor ve ekim için belli konumlar seçiyor. Sonra içi, filizlenmiş tohum ve besinlerle dolu doğada parçalanabilir kozaları atıyor. Organizatörler bu projenin yeni ekonomik fırsatlar üretmesi sayesinde hem çevreye hem de bölgedeki topluluklara fayda sağladığını ifade ediyorlar. Mr. Lyngdoh, bölgedeki ailelerin bu projede yer aldıktan sonra ekonomik faydasını gördüklerini ve uzun vadede bu işe yöneldiklerini ifade ediyor. 

Kaynak: Standard